Klub 5

En masse forskellige aktiviteter der er voksenstyret, men også fri leg og forskellige ting man som medlem i 5'inn selv finder på, vi laver følgende gennem vinteren

Der udarbejdes faste måneds programmer som kommer til at være at finde denne hjemmeside under nyhedsbrev